نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

مهره ماسوره UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

تومان
مهره ماسوره UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت شده

درپوش UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

1,680 تومان22,640 تومان
درپوش UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت شده است.

مغزی دنده ای UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

2,240 تومان57,600 تومان
مغزی دنده ای UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت

کپ دنده ای UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

2,320 تومان28,160 تومان
کپ دنده ای UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت

تبدیل UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

3,000 تومان10,500 تومان
تبدیل UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت شده است.

بوشن رزوه دار UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

4,400 تومان22,800 تومان
بوشن رزوه دار UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت

سه راه رزوه دار UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

6,400 تومان84,000 تومان
سه راه رزوه دار UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید

مهره منبع UPVC از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

19,800 تومان55,200 تومان
مهره منبع UPVC یو پی وی سی مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Chloride به معنی پلی وینیل کلراید سخت شده